Публічний договір

надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мовиЦей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією школи англійської мови «English With Mary», яка пропонує, керуючись ст 633 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуг з підвищення рівня володіння англійською мовою на наступних умовах:1.Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Послуги надаються школою англійської мови «English With Mary».

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційній сторінці Надавача послуг (Виконавця) https://englishwithmary.com та https://trello.com/c/8akdyH0C і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним прийняття умов Договору.

1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом проведення дій, зазначених в п. 1.5. Договору

1.5. Для прийняття Договору Замовник здійснює наступні дії:

1.5.1. Ознайомлюється з текстом Договору;

1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг (Виконавця);

1.5.3. Здійснює оплату послуг способами, визначеними в Договорі.2. Визначення термінів

2.1. Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, підтвердила прийняття його умов, і яка є Отримувачем освітніх послуг особисто, або батьком, матір'ю, або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.

Надавач освітніх послуг (Виконавець)– термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.

Отримувачі освітніх послуг (Студент) – фізичні особи, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг (Виконавцем) надаються Освітні послуги.

Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг (Виконавець) спільно та окремо.3. Предмет договору

3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: доступ до групових он-лайн занять Курсу «Апгрейд» з викладачем та до навчальних матеріалів, розміщених на освітній платформі.

4.2. Замовник обирає розклад занять та навчається за програмою курсу.

4.3. Обрання розкладу занять можливе через адміністратора @EnglishwithMary_bot. Факт обрання курсу підтверджується здійсненням його оплати. .

4.4. Тривалість Курсу «Апгрейд» - 5 місяців ( 20 тижнів) ( для всіх рівнів )

4.4.1.Можливі варіанти розкладу занять: 2 заняття на тиждень по 90 хвилин (48 занять); 4 заняття на тиждень по 45 хвилин ( 96 занять).

4.5. Кількість студентів в групах – 4-6 чоловік. Протягом першого пробного тижня кількість студентів в групі може становити – до 6 чоловік. Якщо в групі залишається менше 4 студентів – група розформовується або з'єднується з іншою групою.

4.6. В пакет занять на місяць (4 тижні) входять: основні групові заняття он лайн з викладачем 2 рази на тиждень по 90 хвилин чи 4 заняття на тиждень по 45 хвилин ( в залежності від обраного студентом варіанту розкладу), можливість відвідування 3-х івентів вихідного дня. Івенти проводяться різними викладачами. Пропущені івенти не зберігаються та не накопичуються.

4.7. У випадку, якщо студент не відвідував заняття протягом 2- х тижнів, він має можливість отримати одне заняття для відпрацювання пропущених тем. Дата та тривалість заняття узгоджуються з адміністратором. В даному випадку заняття може проводитись іншим викладачем.

4.8. Початком навчання є перше групове он лайн заняття. З цього заняття ведеться облік кількості занять та пропусків.

4.9. У випадку непередбачених обставин, можлива заміна викладача.

4.10. У разі відміни заняття з причин, пов'язаних з викладачем, скасоване заняття переноситься на кінець семестру. Або викладач може погодити з групою інший зручний день та час для відпрацювання заняття.5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Виконавця:

5.1.1. Виконавець зобов'язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов'язані з покращенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Права Виконавця:

5.2.1.У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні Договору, Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін.

5.3.Обов'язки Отримувача чи Замовника:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

5.3.2. Замовник зобов'язаний ознайомитись з умовами даного Договору та дотримуватись їх у разі прийняття Договору.

5.4.Права Отримувача чи Замовника:

5.4.1. Отримувач має право доступу до групових онлайн занять та івентів вихідного дня.

5.4.2. Курс «Апгрейд» підходить для всіх рівнів володіння англійською мовою. Замовник має можливість безкоштовно пройти тестування для визначення свого рівня володіння англійською мовою.6. Порядок розрахунків:

6.1. Замовник має можливість здійснити оплату 100 % вартості курсу за банківськими реквізитами школи чи через платіжну систему. Замовник може скористатися розстрочкою платежів, що надається банком.

6.2. Замовник може оплачувати навчання помісячно, але не менше, ніж в розмірі абонементу на 4 тижні.

6.3. В разі наміру Замовника забронювати за собою місце в групі перед початком навчання – він повинен оплатити передплату в розмірі – 500,00 грн

6.4. Доступ до навчання надається тільки після надходження оплати. Якщо залишок коштів, на балансі Студента вичерпується – студент не допускається до занять без оплати наступних періодів. У випадку відсутності оплати протягом 2-х тижнів місце в групі за студентом не зберігається.

6.5. Кожен Замовник послуг має право повернути кошти, що залишились на балансі Студента після проходження занять, протягом першого пробного тижня з дня старту курсу. Залишок коштів в цьому випадку повертається на рахунок Замовника послуг на протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання адміністратором повідомлення від Замовника.

6.6 При оплаті навчання помісячно повернення коштів після закінчення пробного тижня не проводиться.

6.7 Якщо у Студента після оплати курсу з'явилися обставини, що не дають йому можливості відвідувати заняття, Студент може «заморозити» кошти з тим, щоб надалі їх використати для оплати навчання в цій же школі: в інший зручний час чи оплати іншого курсу / формату навчання, чи перевести залишок коштів на рахунок іншого Студента даної школи. Для вирішення цього питання, Студент повинен звернутись до адміністратора. При цьому, у випадку «заморожування» коштів на термін, що перевищує два тижні, місце в групі, в якій навчався Студент за ним не зберігається.

6.8. У випадку здійснення Замовником оплати частинами або у 100% розмірі, повернення коштів що залишились на балансі Студента після проходження занять, можливе протягом оплаченого терміну навчання. Якщо Студент вирішив призупинити навчання - він має можливість, повідомивши адміністратора, «заморозити» кошти на рахунку з тим, щоб надалі їх використати для оплати навчання в цій же школі в зручний час чи оплати іншого курсу / формату навчання, чи перевести залишок коштів на рахунок іншого Студента даної школи.

6.8.1. В разі повернення коштів з другого (після першого пробного тижня) по четвертий тиждень включно – кошти повертаються в розмірі - 80% від суми коштів, що рахуються на балансі Студента. При поверненні коштів з п'ятого тижня навчання - кошти повертаються в розмірі - 50% від суми коштів, що рахуються на балансі Студента. Студент зобов'язаний завчасно попередити адміністратора про прийняте рішення припинити навчання, інакше за кожне заняття з балансу студента будуть списуватись кошти.

6.9. «Заморожування» коштів дозволяється на термін – до 1 року.

6.10. Вартість послуг:

6.10.1. При оплаті курсу 1 платежем за банківськими реквізитами школи чи через платіжну систему з розстроченням від банку, вартість курсу навчання (20 тижнів ) складає – 17 775,00 грн. (3555 грн/4 тижні)6.10.2. При оплаті вартості курсу «помісячно» - вартість курсу навчання ( 20 тижнів ) складає - 19 750,00 грн. (3950 грн/ 4тижні).6.11. Договір вступає в силу для Сторін з моменту оплати Замовником обраного тарифу.

6.12. Вартість навчальних матеріалів в електронному форматі входить у вартість обраного тарифу.

6.13. Оплата послуг вважається здійсненою після надсилання або пред'явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та зарахування коштів на рахунок Виконавця.7. Відповідальність Сторін

7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.

7.3. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при реєстрації (а саме ПІБ, адресу електронної пошти, номер телефону).

7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, воєнні дії,пожежі, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.

7.6. Докази існування обставин непереборної сили підтверджуються в порядку, встановленому законодавством України.

7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.8. Права інтелектуальної власності

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», Сторони домовилися, що:

- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг (Виконавцю).

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг (Виконавцем) будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.9. Порядок вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору

10.1. Цей Договір є чинним з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту оплати Замовником обраного курсу.

10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;

- відмови Замовника отримувати послуги.

10.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.11. Заключні положення

11.1. Цей Договір є договором приєднання.

11.2. Надавач освітніх послуг (Виконавець) може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

11.3. Надавач освітніх послуг (Виконавець) має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.

11.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

11.5. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.12. Реквізити Надавача освітніх послуг (Виконавця)

Електронна адреса для комунікації: englishwmary@gmail.com

до Публічного договору

надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

4. ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ, МИРОНОВА ОЛЕНА ЛЬВІВНА, що діє від імені та в інтересах школи, 61144, м. Харків, вулиця Бучми, буд. 14, кв. 89, ІПН 2602400780